Menu

Cart

17.10.2017 Vážení zákazníci a podporovatelé, letos opět plánujeme spustit naši půjčovnu stromků na přelomu listopadu a prosince. Jak to ovšem doopravdy dopadne je ve hvězdách :-) Zatím nemáme ani všechny stromky...Týden předem zde bude informace o přesném datu a času spuštění. Vánoční horečce zdar!

Jak objednat

 • Vyberete si vánoční stromeček. Jsou roztříděné v kategoriích vlevo.
 • Po vložení stromku do košíku se stromek zablokuje a máte 15 minut na dokončení objednávky. Pokud to nestihnete je stromek znovu uvolněn.
 • Projdete objednávkovým procesem - je stejný jako u každého e-shopu.
 • Do 7 dnů se s vámi spojíme a domluvíme se na detailech zápůjčky.
 • Stromek vám dopravíme až do pokoje. V rámci pronájmu vám zapůjčíme i misku pod stromek, neboť ten je potřeba zalévat.
 • Platba za pronájem se hradí v hotovosti v okamžiku převzetí stromku.
 • Stromek odvezeme po 14 dnech. Delší pobyt uvnitř by stromek nepřežil. Na termínu se předem domluvíme.
 • Doprava po Praze je zdarma.
 • Pokud byste chtěli stromek dopravit jinam, účtujeme dopravné 5Kč/km. Kontaktujte nás a uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat.
 • Rozvozový termín je od 18.12. do 23.12. Svozový termín je od 2.1. do 7.1.
 • Za rozvoz nebo svoz v jiném termínu účtujeme přirážku 300,- Kč.
 • Pokud byste si chtěli stromek vyzvednout a vrátit osobně, napište nám to do poznámky v objednávce. Osobní odběr je možný jen u stromků, které to mají vyznačeno v popisu. Více informací v záložce kontakty. Při osobním odběru a vrácení poskytujeme slevu 150,- Kč.
 • Po dokončení objednávky se stromek "schová" a již se v e-shopu nezobrazuje. Zobrazují se vždy jen volné stromky.
 • Na svou objednávku se můžete podívat po rozkliknutí odkazu, který je součástí potvrzujícího e-mailu.
 • Standardní termíny půjčení jsou 18.12.-2.1., 19.12.-3.1., 20.12.-4.1., 21.12.-5.1., 22.12.-6.1., 23.12-7.1. Pokud nějaké termíny preferujete anebo se vám některé nehodí, napište nám to do poznámky k objednávce. Snažíme se vyhovět, ale naše rozvozové kapacity jsou omezené a nemůžeme všem doručit 23.12. dopoledne.

Půjčovní řád

  • Půjčovní doba je 14 dnů.
  • Jakékoli úpravy stromků kromě vánočního zdobení zákazníkem jsou zakázány.
  • Zakázané je ozdobení špičky stromku (hvězda, špice atp.) a použití svíček. Důvodem je velké riziko poškození důležitého vrcholového pupenu a možnost poškození stromku otevřeným ohněm.
  • Ozdobení vánočního stromku musí být prováděno šetrně, tak aby se nepoškodily větve a pupeny. Zakázáno je jakékoliv řezání či stříhání stromku.
  • Zákazník se zavazuje zaplatit půjčovné včetně případných dalších sjednaných poplatků v okamžiku převzetí stromku.
  • Zákazník je povinen vrátit stromek ve stejném stavu, v jakém jej převzal.
  • Jakákoliv manipulace musí být prováděna šetrně a pouze úchopem za květináč, nikoliv úchopem za stromek.
  • Zákazník se zavazuje, že stromek umístí na vhodné místo - ideální je co nejchladnější a zároveň nejsvětlejší.
  • Nikdy není vhodné umístění u zdroje tepla (topení, krb, kamna atp.).
  • Zákazník se zavazuje, že stromek umístí a zajistí tak, aby nemohl být převrhnut anebo jinak mechanicky poškozen.
  • Zákazník bude stromek dostatečně zalévat dle následujícího rozvrhu: 1. zálivka ihned po převzetí. Další zálivky 1x za 2-3 dny a to tak, aby v misce stála voda, ovšem ne déle než 1 den. Poslední zálivka 3 dny před ukončením nájmu, tak aby již v misce nestála voda. Přebytečnou vodu je třeba vylít nebo odsát hadrem kvůli přepravě stromku zpět.
  • Dojde-li k poškození stromku, hradí nájemce škodu v poměrné výši k ceně stromku.
  • Při ztrátě nebo odcizení se hradí pořizovací cena stromku.
  • Doprava po Praze je zdarma. Doprava jinam je možná po dohodě za cenu 5,- Kč/km
  • Doprava v následující termíny je zdarma: rozvoz 18.12. - 23.12. svoz 2.1. - 7.1. Mimo tyto termíny účtujeme přirážku 300,- Kč
  • Za nedodržení termínu vrácení účtujeme za každý den navíc 10% z celkové ceny půjčovného.
  • Při osobním odběru a vrácení je poskytnuta sleva 150,- Kč.
  • Tento řád je platný od 4.12.2016.

Obchodní podmínky 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro zapůjčení zboží v půjčovně http://www.pujcovna-stromku.cz (dále jen půjčovna) nabízející k zapůjčení živé vánoční stromky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v aktuálním znění. Nedílnou součástí obchodních podmínek je výše uvedený Půjčovní řád.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy o zapůjčení zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Rezervace termínu zapůjčení

K rezervaci zápůjčky zboží dochází odesláním objednávky. Přesný termín je dohodnut do 7 dnů po odeslání objednávky.

Ochrana osobních údajů

Půjčovna se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, poskytování zákazníkovi informace o zboží, cenách apod.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o zápůjčce uzavírané mezi půjčovnou a zákazníkem. Půjčovna si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Půjčovna si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.11.2015

přihlásit nebo registrovat