Menu

Cart

 20.12.2023 Půjčovna je pro letošek celá zamluvená. Již nezbývá ani větvička.

Jak objednat

 • Vyberete si vánoční stromeček. Jsou roztříděné v kategoriích vlevo.
 • Po vložení stromku do košíku se stromek zablokuje a máte 30 minut na dokončení objednávky (zpočátku po spuštění objednávek je tato doba prodloužena na 60 minut). Pokud to nestihnete je stromek znovu uvolněn.
 • Projdete objednávkovým procesem - je stejný jako u každého e-shopu.
 • Obvykle do 7 dnů se s vámi spojíme a domluvíme se na detailech zápůjčky.
 • Stromek vám dopravíme až do pokoje. V rámci pronájmu vám zapůjčíme i misku pod stromek, neboť ten je potřeba zalévat.
 • Platba za pronájem se hradí buď předem na účet anebo v hotovosti v okamžiku převzetí stromku.
 • Stromek může být uvnitř v teple maximálně 14 dní. Delší pobyt uvnitř by stromek nepřežil.
 • Doprava po Praze je zdarma.
 • Pokud byste chtěli stromek dopravit jinam, účtujeme dopravné dle ceníku. Kontaktujte nás a uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat.
 • Rozvozové termíny jsou 7.12., 8.12., 9.12., 19.12, 20.12., 21.12., 22.12. a 23.12. Svozové termíny jsou 8.12., 9.12., 19.12., 20.12., 21.12., 22.12., 23.12., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 20.1., 222.1.
 • Za rozvoz nebo svoz v jiném termínu účtujeme přirážku dle ceníku.
 • Při osobním odběru a vrácení poskytujeme slevu dle ceníku.
 • Standardní termíny půjčení jsou 7.12. - 21.12./ 8.12. - 22.12./ 9.12. - 23.12./ 19.12.-2.1./ 20.12.-3.1./ 21.12.-4.1./ 22.12.-5.1./ 23.12.-6.1./ 7.12.-20.1./ 8.12. - 20.1./ 9.12. - 20.1./ 7.12.-22.1./ 8.12. - 22.1./ 9.12. - 22.1.
 • Termíny delší než 14 dní mohou využít pouze zákazníci VIP1 a VIP2. Musejí však zajistit, aby byl stromek uvnitř maximálně 14 dnů. Po zbytek doby je nutné stromek dát někam ven (balkon, terasa, zahrada apod.). Umístění na chodbu nestačí.
 • Po dokončení objednávky se stromek "schová" a již se v e-shopu nezobrazuje. Zobrazují se vždy jen volné stromky.
 • Na svou objednávku se můžete podívat po rozkliknutí odkazu, který je součástí potvrzujícího e-mailu.

Půjčovní řád

 • Půjčovní doba je 14 dnů.
 • Zakázané je ozdobení špičky stromku (hvězda, špice atp.) a použití svíček a žárovek, které jsou zdrojem tepla. Povolená jsou pouze LED světla. Důvodem je velké riziko poškození důležitého vrcholového pupenu a možnost poškození stromku otevřeným ohněm a zdroji tepla.
 • Ozdobení vánočního stromku musí být prováděno šetrně takovým způsobem, aby se nepoškodily větve a pupeny. Zakázáno je jakékoliv řezání či stříhání stromku.
 • Zákazník se zavazuje zaplatit půjčovné včetně případných dalších sjednaných poplatků buď předem na účet anebo v okamžiku převzetí stromku.
 • Jakákoliv manipulace musí být prováděna šetrně a pouze úchopem za květináč, nikoliv úchopem za stromek.
 • Zákazník se zavazuje, že stromek umístí na vhodné místo - ideální je co nejchladnější a zároveň nejsvětlejší.
 • Nikdy není vhodné umístění u zdroje tepla (topení, krb, kamna atp.).
 • Zákazník se zavazuje, že stromek umístí a zajistí tak, aby nemohl být převrhnut anebo jinak mechanicky poškozen.
 • Zákazník bude stromek dostatečně zalévat dle následujícího rozvrhu: 1. zálivka ihned po převzetí. Další zálivky 1x za 2-4 dny. Poslední zálivka 3 dny před ukončením nájmu, aby již v misce nestála voda. Přebytečnou vodu je třeba vylít nebo odsát hadrem kvůli přepravě stromku zpět. Upřesněné pokyny jsou uvedeny v sekci "Péče o stromek".
 • Doprava po Praze je zdarma. Doprava jinam je možná po dohodě za cenu dle ceníku.
 • Doprava v následující termíny je zdarma: rozvoz 7.12., 8.12., 9.12., 19.12, 20.12., 21.12., 22.12. a 23.12.; svoz 8.12., 9.12., 19.12., 20.12., 21.12., 22.12., 23.12., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 20.1., 22.1. Mimo tyto termíny účtujeme přirážku dle ceníku.
 • Za nedodržení termínu vrácení účtujeme za každý den navíc 10% z celkové ceny půjčovného.
 • Při osobním odběru a vrácení je poskytnuta sleva dle ceníku.
 • Přehled cen je v sekci "ceník".
 • Tento řád je platný od 30.11.2023. do 31.1.2024

Obchodní podmínky 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro zapůjčení zboží v půjčovně http://www.pujcovna-stromku.cz (dále jen půjčovna) nabízející k zapůjčení živé vánoční stromky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. A to zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše v aktuálním znění. Nedílnou součástí obchodních podmínek je výše uvedený Půjčovní řád.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních informací a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu uvedenou při registraci zákaznického účtu.
Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy o zapůjčení zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Rezervace termínu zapůjčení

K rezervaci zápůjčky zboží dochází odesláním objednávky. Přesný termín je dohodnut obvykle do 7 dnů po odeslání objednávky.

Ochrana osobních údajů

Půjčovna se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, poskytování zákazníkovi informace o začátku každoročního objednávání a kontrolu pro účely zařazení do VIP programu. Pokud si kupující nepřeje, aby půjčovna jeho osobní údaje po vyřízení objednávky nadále uchovávala, nechť tuto skutečnost sdělí administrátorovi systému na kontaktní e-mail a jeho údaje budou smazány.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o zápůjčce uzavírané mezi půjčovnou a zákazníkem. Půjčovna si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Půjčovna si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.11.2018

přihlásit nebo registrovat